Наука със стил

В началото на академичната година излиза „Наука със стил: писане на дипломен проект“ на доц. д-р Милена Цветкова (Ентусиаст). 46 години след ненадминатата до днес „Как се пише дипломна работа“ на Умберто Еко излиза книга, която запълва сериозна празнина в българското книгоиздаване. 

Тя насочва читателите и авторите към съдържателни аспекти в непокрит от българските научно-методични издания мащаб, а именно: култура на научното писане, форматиране на разпознаваем на световно ниво писмен продукт; тя дава алгоритъма, концепцията, структурата и дизайна на проекта  - от извеждането на идеята до постигането на завършено и качествено авторско произведение.

За първи път разполагаме с книга, която цели да реабилитира българското писане за наука като равнопоставено на световното и разкрива тайните на модерното писане в образованието и бизнеса.

Медиите на 21 век на нов адрес - Newmedia21.eu

Сайтът продължава да се развива на нов адрес:

Newmedia21.eu

Очакваме ви!

Блогове, журналисти блогъри и блогосфери

Доц. д-р Иванка Мавродиева
Философски факултет, СУ

Настоящата статия е опит да бъдат представени резултати от наблюдение на блогове, създадени и поддържани от журналисти и от медии, като целта не е изчерпателно проучване, а поставяне във фокуса на следващи изследвания на интересен от научна гледна точка проблем. В първата част се представят понятията блог, блогър, блогосфера, като още в началото ще бъде дадена накратко информация за тях. Във втората част се акцентира на резултати от наблюдения на блогове на журналисти и медии.

 
Powered by Blogger